Rederi

Vi utfører serviceoppdrag for oppdrettsnæringen. Tjenestene utføres av Emilsen Rederi og Holmen Rederi, begge heleid som en del av Emilsen Gruppen.

Tjenester

Våre fartøy og deres mannskap kan bistå med de fleste tjenester havbruksnæringen skulle trenge, både lokalt og regionalt, være seg vasking av nøter, slep eller andre serviceoppdrag.

Våre fartøy

Gjennom Emilsen og Holmen rederi eier Emilsen Gruppen to større servicebåter. MS Perlen og MS Lønningdal. Begge fartøyene er tegnet hos Moen Marin Design og bygd på Viknaslipen. I hovedsak jobber båtene med vedlikehold for Emilsen Fisk, men de tar på seg oppdrag på spotmarkedet, både lokalt og regionalt.