Om oss

Stolthet – Kunnskap – Nærhet

Historien

Eventyret starta på Lauvøya, med Arvid Emilsen i 1964. Med sine to sønner stakk han til havs, og deres fangst og innsats skapte grunnlaget for det som i dag er Emilsen Fisk. Han grunnla selskapet tuftet på sine egne verdier, verdier som familien har bært med seg i generasjoner. Stolthet, kunnskap og nærhet.
Disse verdiene er i dag grunnpilarene i alt Emilsen Gruppen foretar seg, og har vist seg verdifulle.

Emilsen Fisk er er forholdsvis liten aktør i en stort bransje, men vi er stolte over vår posisjon og vårt foretak. For oss handler det om en moderne, bærekraftig og fremtidsrettet drift, hvor fokuset ligger i å utnytte hvert eneste gram av potensiale som ligger i råvarene havet gir oss.

I dag er det Roy Emilsen som leder bedriften, og Emilsen-familien er fortsatt kjernen i dette tradisjonsrike selskapet.

Med stadig nye ben å stå på, rigger Emilsen Gruppens seg for fremtiden, og eventyret har såvidt begynt. Vi gleder oss til fortsettelsen, og til å gjøre rom for flere medarbeidere og eventyrere i årene som kommer.

Eierskap

Vi bryr oss om fisken vår, og følger den gjennom hele næringskjeden, fra smolt til ferdig vare. For å ivareta våre interesser har vi sikret oss eierandel i flere nøkkelbedrifter i produksjonslinjen. Vi har også gått inn i eiendomsbransjen, sjekk ut hva vårt datterselskap Teft driver med om dagen i link under her.

Eierstruktur i Emilsen Gruppen

Trond Emilsen 40%
Jan Tore Emilsen 40%
Ada Johanne Kleven 6,67%
Brit Senneset 6,67%
Margaret Annie Hestø 6,67%