EN FREMTIDSRETTET FAMILIEBEDRIFT

Perlen

En moderne fiskeoppdrettsbedrift

Emilsen Fisk AS er en moderne fiskeoppdrettsbedrift, som sørger for at fisken holder høyeste kvalitet. Vi er stolte av vår historie, våre produkter og løsninger!

Historien om Emilsen Fisk AS strekker seg tilbake til 1975, da Arvid Emilsen og hans to sønner startet med oppdrett og slakt av fisk. Med en sterk tilknytning til havet og en lang erfaring med fiske fra hjemmet på Lauvøya i Nord-Trøndelag, var veien staket ut for en fremgangsrik og vellykket familiebedrift.

Forutsigbar kvalitet

Vi i Emilsen Fisk AS har alltid hatt fokus på fornuftig og fremtidsrettet drift, hvor overskytende kapital er blitt investert tilbake inn i firmaet. Investeringene har ført til at vi nå er en topp moderne bedrift som står godt rustet i både oppgangs- og nedgangstider. Med eierandeler i flere nøkkelbedrifter i produksjonslinjen, har vi kontroll på hele næringskjeden til fisken, fra smolt til ferdig vare. Dette gir oss muligheten til å drive effektivt og gir våre kunder en forutsigbar kvalitet på sluttproduktet.

Utnytter det maksimale potensiale i hver eneste fisk

Som en relativt liten bedrift i oppdrettssammenheng har vi kort vei mellom produksjon og administrasjon. Dette, sammen med en familietankegang, gjør at vi har et tett internt samarbeid, er omstillingsdyktige og kan ta raske beslutninger til det beste for firmaet. Ved å ha gått inn på eiersiden i fiskeforedlingsbedriften Vital Rørvik AS, kan vi nå utnytte det maksimale potensialet i hver eneste fisk, noe som gir oss økt verdiskapning og videre styrket soliditet.

Ny generasjon

Daglig leder er Roy Emilsen. Ila Emilsen Høilo (datter av Jan Tore Emilsen, pensjonert avdelingsleder slakteri), startet høsten 2014 som personalleder. Geir Emilsen (sønn av Jan Tore), har arbeidet på oppdrett i mange år. Nareupon Emilsen er gift med Geir og er lønnsmedarbeider.

Emilsen Fisk AS har erfarne ansatte i alle ledd, som fokuserer på fiskevelferd og optimal kvalitet. Dette sammen med fremtidsrettet modernisering gjør at vi har stor tro på ytterligere verdiskapning. Emilsen Fisk AS er, og skal være, en solid og komplett leverandør av oppdrettsfisk – nå og i fremtiden.