BÆREKRAFTIG HAVBRUK

Emilsen Fisk er en stolt familiebedrift, som i generasjoner har foredlet fisk av høyeste kvalitet. Hver dag, helt siden 1975, har vi reist ut fra Lauvøya og ut på havet. Denne nærheten til både fisken og naturen har lagt grunnlaget for eventyret, som i dag fortsetter å fascinere oss og livnære vårt samfunn.

8 LOKASJONER • 7,2 KONSESJONER • 12 FARTØY • 35 MEDARBEIDERE PÅ SJØ ( TOTALT I KONSERNET CA. 65 )  • 600 MILLIONER KRONER I ÅRLIG OMSETNING

Fisken

Vi driver med laks, ørret og regnbueørret. Hvert år setter vi ut ca 2.5 mill smolt. Settefisk fra Åsen, Flatanger Settefisk og Namdal Settefisk.

Fartøyene

10 båter i ulike størrelser, fra egen ROV-båt til lokalitetsbåter og større servicefartøy.

Dyrevelferden

Lusa holder vi kontroll på ved hjelp av rognkjeks fra Namdal Rensefisk og avlusningslektere fra SEA AS

Merverdien

Vital Rørvik driver produksjon av olje og mel basert på restavfall fra slakteriene i området.