Tjenester

Tjenester

  MS Lønningdal

  Båten tar på seg vasking av oppdrettsnøter og ringvasking, bistår i avlusing, bytte av nøter, dødfiskhåndtering, frakting av utstyr, slepeoppdrag og serviceoppdrag uten fortøyningsarbeid.

  > Mer info om MS Lønningdal

  MS Perlen

  Serviceoppdrag typ fortøynings arbeid, slep og ankerhåndtering.

  > Mer info om MS Perlen

  For mer info og bestilling, kontakt
  Per Anthonisen
  KS/HMS-leder

  Tlf: 995 42 253
  E-post: per@emilsenfisk.com