Emilsen Fisk AS er en moderne fiskeoppdrettsbedrift, som sørger løsninger!

Oppdrett

Emilsen Fisk driver med lakseoppdrett fra Namsos i sør til Leka i nord. 25 motiverte ansatte jobber hver dag, året rundt, i all slags vær, for at laksen trives og ha optimale vilkår.

6,6 konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Til vanlig står det fisk ved 4 anlegg, fordelt på ulike utsettsoner utarbeidet i samarbeid med de andre oppdrettsaktørene i området. Emilsen Fisk har 6,6 konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Hvert år settes det ut om lag 2,5 millioner smolt

Settefisken kommer fra Åsen og Flatanger Settefisk, som vi er medeiere i, samt fra Namdal Settefisk. Hvert år settes det ut om lag 2,5 millioner smolt fordelt på to utsett, ett om våren og ett om høsten.

Hvert anlegg styres av en lokalitetsleder. Lokalitetslederen har ansvaret for at alle daglige og ukentlige arbeidsoppgaver blir utført til riktig tid. Til å utføre dette har lokalitetslederen med seg en NK og to driftsteknikere til daglig. Oppgaver som vasking av not, inspeksjon av not og anlegg, eller større tyngre arbeidsoperasjoner krever dedikert mannskap. Emilsen Fisk har derfor eget vasketeam for renhold av nøter, ROV-team som inspiserer not og fortøyning. Og eget serviceteam som står for de større oppgavene.

Båter og fôrflåter

Til sammen har vi 10 båter i ulike størrelser, fra egen ROV-båt til lokalitetsbåter og større servicefartøy. For effektiv fôring benyttes 5 moderne fôrflåter med kapasitet fra 120 til 450 tonn fôr.

Som medeier i Namdal rensefisk benytter Emilsen Fisk rognkjeks som ett tiltak for å holde kontroll på lakselusa. I tillegg er vi medeiere i OMS, SEA AS og Vital Rørvik.

OMS – Oppdretternes Miljøservice koordinerer blant annet logistikk av brønnbåttjenester i nærområdet. SEA AS har tre forskjellige avlusingslektere, som benyttes for fysisk å fjerne og samle opp lus. Ett samarbeid med Sinkaberg-Hansen.

Vital Rørvik driver produksjon av olje og mel basert på restavfall fra slakteriene i området. Emilsen

Fisk har også en eierandel i SalmoNor.