ROV-operatør

ROV-operatør

Emilsen Fisk AS ble etablert allerede i 1975, og har siden utviklet seg til å bli en av hjørnesteinsbedriftene på Namdalskysten. Selskapet har vokst til å bli et helt konsern, med totalt rundt 50 ansatte, konsesjoner for oppdrett av laks (5649 tonn MTB), og flere...