Emilsen Fisk AS ble etablert allerede i 1975, og har siden utviklet seg til å bli en av hjørnesteinsbedriftene på Namdalskysten. Selskapet har vokst...