Foto: Ole Jakob Hagen (skipper på fartøyet “Perlen”)

Fartøyet «Perlen» utfører oppgaver i oppdrettsnæringa med fortøyning, service av nøter og utsett av anlegg

-Vi gjør alt klart til fisken kommer, sier Ole Jakob Hagen (skipper), og opprydding etter at laksen er slaktet. Fra mitt ståsted synes jeg båten oppfyller alle krav til det en servicebåt skal gjøre. Den er robust samtidig som den er liten og smidig. Med denne båten server vi rundt 10 lokaliteter.

-Som skipper er du sjef om bord og styrer båten. Du har ansvar for at oppgavene blir gjort til rett tid. Videre er det viktig å holde mannskapet orientert om hva som skjer. Vi jobber nesten like mye med laksen som røkterne på lokalitetene.

Satser på unge folk

-Jobben er variert – Emilsen Fisk AS satser veldig bra på unge folk og du er med på å utforme ditt eget arbeidsmiljø. Mannskap foruten skipper denne dagen er Viggo Benjaminsen (matros), Germanas Janusus (matros) og Jens Marius Waagø (lærling).

-Det er to mannskap som skifter med 6 timer på og 6 timer fri. 3 uker på og 3 uker fri. 4 mann bytter hver 3. uke. Vi trenger bestandig flinke folk med god utdanning i bedriften! sier Ole Jakob Hagen.