FORINGSFLÅTER

Emilsen Fisk AS

MODERNE TEKNOLOGI FOR BEST KVALITET

For at sluttproduktet skal være av topp kvalitet, må fisken ha det godt. Gjennom vår kunnskap om fiskevelferd og bruk av moderne oppdrettsanlegg og fôringsflåter kan vi ivareta fiskens livskvalitet, fra smolt til ferdig pakket laks.

Emilsen Fisk AS har i alle år investertert overskuddet tilbake i bedriften. Med våre nye og moderne fôringsflåter ivaretar vi livskvaliteten til fisken på best mulig måte og sikrer en høy matkvalitet på sluttproduktet.

Helautomatisk fôringsanlegg

Den store lagerplassen på flåtene og det helautomatiske fôringsanlegget sørger for en effektiv og optimalisert drift. Med kameraovervåking og sensorsystemer har de ansatte kontroll på alle viktige parametre fra kontrollrommet. Flåten har flotte fasiliteter som fullt kjøkken, tv-stue, kontorer, komfortable lugarer, etc. En god arbeidsplass for de ansatte, som sikrer et godt liv for laksen.