FILMKLIPP

Kyst.no: Flere kloke hoder til Emilsen Fisk

Den stolte Namdalingen 2016 v11 4k

Fantastisk produksjon av sjømat i Ytre Namdal skaper eventyrlig verdiskapning i distriktet. Fiskeri- og havbruksnæringa på Namdalskysten vokser.