Familiebedriften Emilsen fisk AS har mottatt arbeidsbåten «Aslaug» av typen NabWork 1250. Dette er selskapets første leveranse fra Moen Marin AS

Historien til Emilsen Fisk strekker seg tilbake til 1975 da Arvid Emilsen og hans to sønner startet opp med oppdrett og slakt av fisk på hjemplassen Lauvøya i Vikna kommune. Lange fisketradisjoner og nærheten til havet er viktige forutsetninger for at selskapet i dag er en moderne oppdretts- og slaktebedrift.

Nå har Emilsen Fisk mottatt sin første leveranse fra Moen Marin. Arbeidsbåten «Aslaug» måler 11,98 meter og er 5 meter bred. Båten skal benyttes som lokalitetsbåt ved Geitholmen i Vikna, og får det barske havstykket Folla som nærmeste nabo.