Etter 43 år på Lauvøya i Nærøy, flytter Emilsen Fisk sin slakterivirksomhet til Marøya i Nærøy. 19 medarbeidere overflyttes og ansettes i SinkabergHansen