ARBEIDSMILJØ

blåtur

Emilsen Fisk har vært IA bedrift siden 2011 og vi har et godt samarbeid med Veiviser`n Bedrifthelsetjeneste og NAV i arbeidet med forebyggende tiltak for å redusere sykefravær.

Vi har god pensjonsordning for våre ansatte og vi er konkurransedyktig i forhold til lønn.

Vi er opptatt til at våre ansatte føler tilhørighet og trives i selskapet. Vi har mange sosiale sammenkomster i løpet av året for å styrke teamet for godt samarbeid.