JOBBE HER2018-11-16T07:43:47+00:00

JOBBE HER

Emilsen Fisk AS - Jobbe her

ØNSKER DU Å BIDRA MED EN POSITIV INNSATS I VÅR BEDRIFT?

Emilsen Fisk AS er et familieeid oppdrettsselskap med oppdrett av laks og har eget slakteri. Vi har 6 konsesjoner. Vi er ca 45 ansatte og omsetter for ca NOK 450 mill.

Ledige stillinger

interior

Emilsen Fisk AS er til enhver tid ute etter medarbeidere som kan bidra positivt til vår bedrift. Hvis du mener at du er den riktige for oss er du velkommen til å søke på en av våre stillinger.

Sosiale samlingspunkt

Vi har ei flott kantine som er et sosialt samlingspunkt!

Et aktivt område innen havbruk

EmilsenFisk AS

Vikna er en kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag. Vikna består av 6000 øyer, holmer og skjær hvorav de største er Ytre Vikna, Mellom-Vikna og Indre Vikna. De er knyttet sammen med broer. Vikna er knyttet sammen til fastlandet med Nærøysund og Marøybroene.

På begge sider av Nærøysundet finnes det rederier, leverandørindustri og faghandel for fiskeriene og havbruket. Rørvik har over 15 000 skipsanløp hvert år. Ytre Namdal videregående skole har fagtilbud innen fiske og sjøfart samt en maritim fagskole. Mange arbeidsplasser på Rørvik er også knyttet til kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting, eller til kommunen. Kystkultursenteret Norveg og de vernede fiskeværene Sør-Gjæslingan og Nordøyan er kjente turistmål.

Rørvik er anløps- og møtested for Hurtigruten, mens Rørvik lufthavn, Ryum er lokal lufthavn for Ytre Namdalen med avganger til Namsos, Værnes og Gardermoen. Fra Rørvik er det også hurtigbåtforbindelse sørover til Namsos og nordover til Leka.

Sjømatselskapene med forretningsadresse i Vikna hadde en samlet inntjening på over 3 milliarder kroner i 2016. De er for det meste eid av lokale investorer.

Havbruket har vært en toneangivende næringsvei i Vikna siden 1980- og 1990-årene.

norge
vikna-kommune
viknatur
NA
ytringen